10 Kopenhagos pamokų

Tai principai skirti spartinti urbanizuotos aplinkos pokyčius statybų sektoriuje, projektavime ir planavime. Pamokos skirtos specialistams, investuotojams, politikams ir visiems prisidedantiems prie aplinkos kūrimo žmonėms.

Kopenhagos pamokos:

1. Visų žmonių orumas ir laisvė yra architektūros pagrindas, atskirtyje grožio nėra.

2. Statant, planuojant ir plėtojant urbainzuotą aplinką, pirmiausia turi būti apgyvendinti žmonės, kuriems yra socialiai pažeidiami.

3. Esamos pastatytos konstrukcijos pirmiausia turi būti panaudotos pakartotinai.

4. Jokia nauja plėtra negali panaikinti žalių laukų.

5. Natūralios ekosistemos ir maisto gamyba turi išlikti neatsižvelgiant į statomą kontekstą.

6. Jei pakartotinis mineralinių medžiagų panaudojimas statyboje įmanomas, naujos mineralinės medžiagos negali būti naudojamos.

7. Statybų metu neturi būti sukuriamos naujos ar vietoje paliekamos atliekos.

8. Perkant medžiagas statyboms, pirmenybė teikiama vietinėms, atsinaujinančioms medžiagoms.

9. Viskam, ką kuriame, anglies dvideginio surinkimas turi viršyti anglies pėdsaką.

10. Vystant, planuojant ir statant, visos veiklos turi daryti teigiamą poveikį vandens ekosistemoms ir švaraus vandens tiekimui.

„Kopenhagos pamokas“ sudaro 10 principų, kaip greitai ir radikaliai pakeisti urabanizuotą aplinką, kad būtų pasiekti 17 JT tvaraus vystymosi tikslų (TVT). Kongresas parodė, kad architektūriniai sprendimai jau yra, prisidedantys prie tvarių bendruomenių ir gyvenimo kokybės. Tačiau urbanizuota aplinka taip pat yra aktyvi dabartinių iššūkių dalis: pagrindinė energijos ir gamtos išteklių vartotoja bei atliekų gamintoja – tai gali turėti didžiulį poveikį tiek nelygybei, tiek visuomenės sveikatai. Vien statybų pramonė išmeta 40 % viso pasaulio CO2 emisijų ir 35 % visų atliekų, todėl reikia imtis skubių veiksmų.

„Darnaus vystymosi tikslai apibrėžia itin svarbią pasaulinę darbotvarkę, prie kurios turi prisidėti urbanizuota aplinka. Tai, kaip mes tai vykdome, turi būti drąsiau – netgi radikaliau, palyginus su dabartine praktika. Tai supaprastintai paaiškina 10 principų, kai statome, planuojame ir plėtojame urbanizuotą aplinką. Planetos sveikata ir pagrindiniai žmogaus poreikiai yra ant ribos, mes negalime gaišti laiko“, – pareiškė UIA World Congress of Architects 2023 prezidentė Natalie Mossin.

„Kopenhagos pamokų“ tikslas – sukurti bendrą kalbą, kuri paspartintų pokyčius statybų pramonėje tiek specialistams, tiek investuotojams, ir paskatintų politikus remti vietinius, nacionalinius ir pasaulinius sutarimus. Norint taikyti tokius radikalius pokyčius pramonės šakose ir tarp jų, būtina dalytis žiniomis ir kurti partnerystes, kad būtų galima nustatyti prioritetus ir lokalizuoti pastangas bei išteklius.

Pamokos buvo suformuluotos pasaulinio architektūros kongreso metu Kopenhagoje 2023 metų liepos mėnesį. Principai buvo nustatyti bendradarbiaujant UIA World Congress of Architects 2023, Karališkajai Danijos akademijai, Danijos architektų asociacijai, bendradarbiaujant su Rambøll ir Henning Larsen.

Daugiau informacijos


Posted

in

by

Tags: