Naujasis europinis bauhauzas yra kūrybinis ir tarpdisciplininis judėjimas!

tvarumas

nuo klimato tikslų iki žiediškumo, nulinės taršos ir biologinės įvairovės

estetika

patyrimo kokybė ir stilius už funkcionalumo ribų

įtrauktis

nuo dėmesio įvairovei iki prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimo

Iniciatyva ragina visus europiečius įsivaizduoti ir kartu kurti tvarią ir įtraukią ateitį, kuri būtų graži mūsų akims, protams ir sieloms

#neweuropeanbauhaus

Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva ragina visus europiečius įsivaizduoti ir kartu kurti naujas idėjas ir technologijas, siekiant tvaraus vystymo, skatinti įtrauktį ir bendradarbiavimą, bei atrasti patrauklius ir estetiškus sprendimus, siekiant naujos kokybės architektūros ir urbanistinės aplinkos. Siekiama kurti gyvenamąją aplinką, kuri būtų graži mūsų akims, protams ir sieloms. Tai kūrybiška iniciatyva, apjungiant meną, kultūrą, socialinę įtrauktį, mokslą ir technologijas. Bendrų tikslų siekiama derinant tvarumą su estetika taip skantianant spartesnį miestų neutralumą klimatui. Ši iniciatyva veikia kaip jungtis tarp Europos žaliojo kurso ir mūsų kasdienės gyvenimosios aplinkos.

Naujasis europinis bauhauzas, kurdamas sąsajas tarp skirtingų sluoksnių, disciplinų ir įsitraukimo visuose lygmenyse, įkvepia judėjimą, kuriuo siekiama palengvinti ir kuruoti visuomenės transformaciją remiantis trimis neatsiejamomis vertybėmis:

tvarumas – nuo klimato tikslų iki žiediškumo, nulinės taršos ir biologinės įvairovės

estetika – patyrimo kokybė ir stilius už funkcionalumo ribų

įtrauktis – nuo dėmesio įvairovei iki prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimo


Naujasis europinis bauhauzas buria piliečius, ekspertus, įmones ir institucijas, kad jie galėtų kurti tvarų gyvenimą Europoje ir už jos ribų. Iniciatyva suteikia platformą eksperimentavui ir ryšių kūrimui bei stiprinimui. Teigiami pokyčiai palaikomi suteikiant galimybę gauti ES finansavimą kompleksiškiems projektams.

NEB projektai finansuojami sutelktiniu principu, mobilizuojant kitus Europos sąjungos fondus ir programas: Horizon Europe, Life, Creative Europe, European Regional Development Fund, ERASMUS+, Single Market Programme, European Solidarity Corps, Digital Europe ir kitas.


NEB yra Europos komisijos (EC) europos sąjungai pristatyta iniciatyva. Naująjį Europinį Bauhauzą Lietuvoje atstovauja ir kuruoja LR aplinkos ir kultūros ministerijos.

NEB yra svarbi visų integruotų Europinių iniciatyvų dalis: