Kviečiame savivaldybes ir regionus įsitraukti į Europos Sąjungos Talentų pritraukimo platformą 

Aplinkos ministerija kviečia įsitraukti į naują Talentų pritraukimo platformą. Ji yra žinių kaupimo ir patirties dalinimosi platforma, kuria siekiama padėti regionams spręsti demografinių pokyčių padarinius ir sušvelninti problemas, susijusias su aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų skaičiaus mažėjimu visoje ES.  

Talentų pritraukimo platforma ypač aktuali Lietuvos regionams, kurie kasmet netenka apie 1,5 proc. gyventojų. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionai patiria didžiausią riziką pakliūti į talentų pritraukimo spąstus, dėl 15–39 metų amžiaus žmonių migracijos. 

Ši platforma apima infrastruktūros plėtrą, aplinkos tvarumą ir bendruomenės įsitraukimą ir užtikrina, kad paveikti regionai gautų informaciją ir žinias, kurių jiems reikia norint parengti, konsoliduoti, plėtoti ir įgyvendinti išsamias mokymui skirtas ir talentų pritraukimui bei išlaikymui reikalingas strategijas. Taip pat platforma padeda įgyti išteklių ir patirties, galinčios paskatinti ekonomikos augimą, gerinti viešąsias paslaugas ir pakelti gyventojų gyvenimo kokybę.   

Dalyvavimas darbo grupėse ir kitose veiklose yra nemokamas, tačiau reikia atitikti platformos dalyvių kriterijus. Finansavimas skiriamas konkretiems projektams arba nurodomi kiti finansavimo šaltiniai.   

Kvietimai „Techninės paramos priemonė“ ir „Darbo grupės“ skirti ES valstybių narių valdžios institucijoms, norinčioms kreiptis teikiant techninę pagalbą valstybėms narėms įgūdžių ir regioninės plėtros srityje. Kvietimų terminas – iki 2023 m. spalio 31 d. 

Kvietime „Antrasis naujoviškų veiksmų kvietimas“ gali dalyvauti visi miestai ir projektai,  skirti ekologiškesnio miesto, tvaraus turizmo ir talentų pritraukimo mažėjančiuose miestuose klausimams spręsti. Kvietimo terminas  – iki 2023 m. spalio 5 d. 

Kvietime „Tarpregioninės inovacijų investicijų priemonės“ galima teikti paraiškas pagal Regioninių inovacijų slėnių iniciatyvą, skirtą konsorciumams tarp inovacijų kūrėjų iš regionų. Kvietimo terminas – iki 2023 m. spalio 17 d. 

Daugiau informacijos apie kvietimus čia 


Posted

in

by

Tags: