Europos modernizmo trienalė (ETOM) – Nauja platforma inovacijoms

Pristatome ETOM-NEB-Lab – bendradarbiavimo platformą, skirtą trans-Europos modernizmui. Šis projektas siekia jungti nuomonių įvairovę, skatinti dialogą ir kurti tvarius sprendimus modernios architektūros, urbanistikos ir kultūros paveldo srityse.

Koks yra ETOM-NEB-Lab tikslas?
Platformos tikslas – skatinti bendradarbiavimą, tyrimus ir gebėjimų plėtojimą 14 šalių kontekste, ypač akcentuojant Vidurio Europos svarbą. Laboratorija veikia trijų metų ciklu, kuris baigiamas Europos modernizmo trienale (ETOM).

Kodėl verta dalyvauti?
Įvairus modernizmas – moderni įvairovė: Puoselėjamas įtraukus požiūris į Europos paveldą, globalius ir ateities modernizmo aspektus. Akcentuojamas tvarumas, atsparumas ir modernių vertybių: visuomenės emancipacijos, socialinės lygybės ir demokratiško dalyvavimo planavime, išsaugojimas.


Vienijančios temos ir iššūkiai: Išskiriamos septynios temų kategorijos, skirtos iššūkiams visoje Europoje, dialogo skatinimui, modernaus paveldo išsaugojimui ir tvaraus turizmo skatinimui. Suteikiama galimybė dalyvauti tyrimuose, viešajame dialoge, bendruose projektuose ir gebėjimų ugdyme.


Galimybė rasti partnerius: Suteikiama galimybė bendradarbiauti su profesionalais, pilietinėmis suinteresuotomis šalimis ir vyriausybėmis tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.


Mainai žiniomis: Dalyviai turi galimybę prisidėti prie tyrimų apie iššūkius ir inovatyvius sprendimus modernistinio paveldo temoje. Skatinama dalyvauti viešajame dialoge ir kasmetiniuose renginiuose, siekiant tvarios miestų ir paveldo plėtros.


Projekto bendradarbiavimas: Suteikiama galimybė formuoti projekto kryptį, dalyvaujant konsultacinėse grupėse ir ptisidedant prie renginių organizavimo.

Šiuo metu ETOM-NEB-Lab nariai iš Lietuvos yra: Kaunas 2022, Lietuvos architektų sąjunga, nematerialaus turto fondas – festivalis “Ekskursas” ir Kauno miesto savivaldybės administracija

Kaip dalyvauti:

Dalyvaukite konferencijose, seminaruose ir renginiuose.
Siūlykite dalyvius projektams ir renginiams.
Prisidėkite prie tyrimų, bendradarbiaukite su ETOM-NEB-Lab partneriais.

Kandidatuokite į konsultacinės tarybos nario poziciją, teikite patarimus turiniui.
Kandidatuokite tapti ETOM-NEB-Lab partneriu, dalyvaukite susitikimuose ir bendruose projektuose.

Daugiau sužinokite ir išsakykite savo susidomėjimą ETOM-NEB-Lab svetainėje arba susisiekite su Lab partneriais. Kartu kuriame tvarią ir įtraukią ateitį Lietuvos modernizmo srityje!

Stebėkite mus „Facebook“, “Instagram” ir gaukite naujienas ir pranešimus.


Posted

in

,

by

Tags: