KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS: Kultūra ir tvarios gyvenamosios aplinkos kūrimas

Dirbtuves moderuos Euginijus Kaminskis

Xwhy Agency of Understanding

Naujojo Europinio Bauhauso (NEB) kontekste, gyvenamosios aplinkos kūrimas yra horizontalus procesas, kurio tikslas – įgyvendinti ekonominius, socialinius, kultūrinius ir aplinkos tikslus. Tam būtinas kompleksinis požiūris, nauji bendradarbiavimo modeliai, visuomenės įtraukimo būdai, vertės matavimo instrumentai.

Dirbtuvių metu bus įvardinti konkretūs būdai kaip integruoti skirtingas kultūros sritis į tvarios, kokybiškos ir įtraukios gyvenamosios aplinkos kūrimą. Dalyviai ieškos sąsajų tarp konkrečių kultūros sričių ir NEB prioritetų, galimų intervencijos sričių, ir kurs pilotines iniciatyvas, jungiančias kultūrą su kitais sektoriais, bei prisidedančias prie tvarios gyvenamosios aplinkos kūrimo.

Nuoroda stebėti dirbtuves 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *